Đặt hàng Mr.Phong 0942269939
Mô hình khủng long bạo chúa T-Rex Classic combo cùng tháp đèn led
  • mo-hinh-khung-long-t-rex-classic-4
  • mo-hinh-khung-long-t-rex-classic-6
  • mo-hinh-khung-long-t-rex-classic-5
  • mo-hinh-khung-long-t-rex-classic-4
  • mo-hinh-khung-long-t-rex-classic-3
  • mo-hinh-khung-long-t-rex-classic-2
  • z3362818617531_53b5b8a67f8ef83f1a1c277697a5144d
  • z3362818619798_92458e89d782fab23b5d1b5059ae7d67

Mô hình khủng long bạo chúa T-Rex Classic combo cùng tháp đèn led

000

Mô hình khủng long bạo chúa T-Rex Classic combo cùng tháp đèn led

Kích cỡ tháp đèn led 35 cmx35cm

Kích cỡ khủng long bạo chúa T-Rex Classic :Cao 15 cm( từ mặt bằng đến lưng), Dài 39 cm ( từ đầu tới đuôi)

mo-hinh-khung-long-bao-chua-t-rex

 

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Mô hình khủng long bạo chúa T-Rex Classic combo cùng tháp đèn led”